Ons contactadres is: info.wrdd@gmail.com

  • kopfoto-002.jpeg
  • kopfoto-003.jpeg
  • kopfoto-004.jpeg
  • kopfoto-006.jpeg
  • kopfoto-008.jpeg

Wij als wijkraad zijn zijdelings betrokken bij de plannen voor de herinrichting van de Glacisweg.
De wijkraad heeft een aantal voorstellen gedaan om de Ihulst tekst/logo te plaatsen in de wijk.

Visie toekomst Dullaertwijk

visie toekomst Dullaertwijk

speeltuintje

poldersloot

bruggetje

begraafplaats